Literatura související s životem

CODA - slyšících dětí hluchých rodičů 

 

Doporučuji Vám:

*

Mgr. Simona Gavelčíková (diplomová práce 2002)

VÝCHOVA SLYŠÍCÍHO DÍTĚTE V NESLYŠÍCÍ RODINĚ

*

Bc. Karel Redlich (bakalářská práce 2003)

SLYŠÍCÍ DÍTĚ HLUCHÝCH RODIČŮ

*

Mgr. Miroslava Sůkalová (diplomová práce 2007)

 VÝCHOVE A KOMUNIKÁCII V RODINÁCH POČUJÚCICH DETÍ A NEPOČUJÚCICH RODIČOV

*

Bc. Roman Vránek (bakalářská práce 2008)

SLYŠÍCÍ DĚTI NESLYŠÍCÍCH RODIČŮ

*

Mgr. Petra Horáková (diplomová práce 2009)

VÝSKYT NARUŠENÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI U DĚTÍ CODA

*

Bc. Karel Redlich (publikace a DVD 2008)

CODA - SLYŠÍCÍ DĚTI NESLYŠÍCÍCH RODIČŮ

  

 

 

 

Úvodní strana 

 

 

 

 

Život slyšících dětí hluchých rodičů

 

 

Dítě jako tlumočník?

 

Sdružení CODA

 

  Komunita Neslyšících

 

 

Hejlová, H.: Bilingvismus a bilingvální vzdělávání. ČDS, 7, 1999, č. 1, s. 49-52.

Heydebrand, C. V.: O duševní podstatě dítěte. Baltazar, Praha 1993.

Horáková, R.: Slyšící děti neslyšících rodičů - CODA organizace. Info zpravodaj FRPSP, 16, 2008, č. 3, s. 12-13.

Hrubý, J. : Ilustrovaný průvodce neslyšících po vlastním osudu. I.díl. FRPSP, Praha 1997.

Janotová, N.; Svobodová, K.: Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole. Septima, Praha 1998.

Janotová, N.; Řeháková, K.; Svobodová, K.: Surdopedie (I. díl). SPN, Praha 1990.

Kasanová, K.: Raná péče o rodiny s dítětem s vadou sluchu (bakalářská práce). FFUK, Praha 2004.

Kastnerová, L.: Doma bylo hudby málo. Gong, 30, 2001, č. 12, s. 304.

Kratochvílová, K.: Raná péče pro CODA děti. Gong, 33, 2004, č. 7-8, s. 17.

Kyle, J.: Společenství neslyšících: kultura, zvyky a tradice. In Homoláč, J.: Komunikace Neslyšících. FF UK, Praha 1998.

Matějček, Z.: Co děti nejvíc potřebují: eseje z dětské psychologie. Portál,  Praha 1995.

Mázerová, R.: Je lepší, když tlumočníci mají vyšší vzdělání, říká v rozhovoru tlumočnice Miroslava Kotvová. Gong, 28, 1999, č. 2, s. 35.

Mázerová, R.: Tlumočnice téměř od narození. Gong, 28, 1999, č. 10, s. 250-251.

Miller, A.: Dětství je drama. Lidové noviny,  Praha 2001.

Mrzílková, E. (Ed. O.J.): Slyšící dítě v rodině neslyšících. Gong, 1988, č. 7, s. 128.

Padden, C.; Humphries, T.: Odlišné centrum. In: Homoláč, J.: Komunikace Neslyšících. FF UK, Praha 1998.

Procházková, V.: Psychologická poradna. Rodiče a děti. Gong, 33, 2004, č. 1, 2, 3, s. 17. 

Procházková, V.: Psychologická poradna. Rodiče a děti. Gong, 33, 2004, č. 6, s. 17.

Redlich, K.: Dětství je drama, a tudíž i komedie (setkání CODA v ČR). Gong, 38, 2009, č. 9-10, s. 33. 

Strnadová, V.: Současné problémy české komunity neslyšících I. Hluchota a jazyková komunikace. FF UK, Praha 1998.

Strnadová, V.: Také neslyšící rodiče potřebují pomoc. Gong, 29, 2000, č. 1, s. 9. 

Strnadová, V.: Specifické problémy neslyšících rodičů se slyšícími dětmi. Gong, 31, 2002, s. 238, 262, 290, 318.

Šebesta, K.: Od jazyka ke komunikaci. UK Karolinum, Praha 1999.

Vránek, R.: Slyšící děti neslyšících rodičů. SPgŠ, Boskovice 2005.

Vymětal, Š.: Sourozenecké vztahy a sluchové postižení v rodině. Info zpravodaj, 9, 2001, č. 4, s. 17.

Vysuček, P.: Neslyšícíma očima. ČDS, 10, 2002, č. 2/3, s. 224-228.

 

Grosjean, F.: Právo nepočujúceho dieťaťa dospietť k bilingválnosti. Effeta, 10, 2000, č. 1, s.17-18

Leonhardt, A.; Grüner, B.: Vývin reči počujúcich deti, ktoré majú sluchovo postihnutých rodičov. Effeta, 10, 2000, č. 3, s. 11-13, č. 4, s. 13-14.

Skutnabb – Kangas, T.: Jazyk, gramotnosť a menšiny. Nadacia Minority Rights Group, Bratislava 1995.  

Šmehilová, A.: Kto je vlastne tlmočník posunkovej reči? Otázky a odpovede. In Košútková, M.; Tarcsiová, D.: Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči II. ATLPRENES,  Bratislava 2002, s. 61-65.

Ubár, L.: Z historie poskytovania tlmočníckych služieb nepočujúcim občanom na území Slovenska. In Košútková, M.; Tarcsiová, D.: Rukoväť tlmočníkov posunkovej reči II. ATLPRENES,  Bratislava 2002, s. 35-39.

 

Clark, K.: Children of Deaf Adults: COMMUNICATION & PARENTING ISSUES IN FAMILIES WITH DEAF PARENTS AND HEARING CHILDREN (April 24, 2003)

Evans, Ch.; Zimmer, K.; Murray, D.: Discovering with words and signs. STDP, Winnipeg 1994. 

Frishberg, N.: Interpreting. An Introduction. RID, Rockville, Maryland 1986.

Grosjean, F.: Life with Two Languages. An Introduction to Bilingualism. University Press, Cambridge 1982.

Hoffmeister, R. J.: Families with Deaf Parents: A Functional Perspective. In Thurman, K.: Children of Handicapped Parents. Academic Press, New York 1985.

Kraft, B.: Tomorrow Dad Will Still Be Deaf and Other Stories. (Film, 90 min.). Dawn Sign Press, San Diego, CA 1997.

Miller, R. H.: Deaf Hearing Boy. A Memoir. GU, Wahington D.C. 2004.

Neisser, A.: The Other Side of Silence (Sign Language and the Deaf Community in America). GU, Wahington D.C. 2002.

Padden, C.; Humphries, T.: Deaf in America. Voices from a culture. 9. vydání. Harvard College, USA 1996.

Preston, P.: Mother Father Deaf: Living Between Sound and Silence. 5. vydání. Harvard University Press, Cambridge 2001. 

Sidransky, R.: In Silence - Growing Up Hearing in a Deaf World. Piatkus, London 1992.

Singleton, J. L.; Tittle, M. D.: Deaf Parents and Zheir Hearing Children. Journal of Deaf Studies and Deaf Education 5:3 Summer 2000. 

Walker, L. A.: A Loss for Words. Harper and Row, New York 1986.

 

*

Bull, T. H.: On the Edge of Deaf Culture: Hearing Children/Deaf Parents Annotated Bibliography. Alexandria, VA: Deaf Family Research Press. (1998)

Kniha obsahuje 2,200 zdrojů, záznamů a odkazů s doporučeními a více než 800 poznámek s vysvětlením. Podpořeno a odsouhlaseno 23 profesionály z řad lidí neslyšících, slyšících a CODA. Výběr těchto pramenů viz Bull, T. H. (2005)

 

 

 *

Rozsáhlý fond literatury související s neslyšícími lidmi, pedagogikou, výzkumem znakového jazyka apod. je k nalezení v Informačním centru o hluchotě - Federaci rodičů a přátel sluchově postižených

 

 

 *

Další literatura související s životem slyšících dětí hluchých rodičů, výchovou a vzděláváním dětí obecně, komunitou Neslyšících, jazykovými a kulturními menšinami, tlumočením, jazyky a teorií komunikace apod., je uvedená v bakalářské práci v seznamu použité literatury. Množství dalších zdrojů je uvedeno v textu bakalářské práce pod čarou při výkladu termínů a v jednotlivých kapitolách či podkapitolách.

 

 

Nahoru