Dítě jako tlumočník?

 

 

Obsah bakalářské práce

Bilingvální a bikulturní prostředí dítěte

Situace dítěte jako tlumočníka

Slyšící potomek hluchých rodičů tlumočníkem v dospělosti

 

Schopnost dítěte vycítit potřeby svých rodičů a vytěsnit negativní zážitky     

Odhalení vytěsněných zážitků

   Úvodní strana 

 

Život slyšících dětí hluchých rodičů

 

Sdružení CODA

  Komunita Neslyšících

 Literatura

 

 

 

Je dítě dobrým tlumočníkem?

Jak se dítě s touto činností vyrovnává a co si „odnáší“ do dospělosti, když ve svém dětství musí rodičům tlumočit?

 

 Starší slyšící dítě hluchých rodičů je "rodinným" tlumočníkem mnohdy automaticky. Je „průvodcem“ svým rodičům ve světě slyšících lidí a zprostředkovává jejich vzájemnou komunikaci se slyšícími lidmi.

 

Každé dítě se s touto rolí vypořádává po svém.

Někdy slyšící potomek tlumočí ve své dospělosti i jiným neslyšícím lidem. Jeho výchozí pozice jako profesionálního tlumočníka však není bezproblémová.

 Domnívám se, že někteří slyšící potomci hluchých rodičů mohou tyto problémy vyřešit a tlumočnickou profesi vykonávat zodpovědně a získat důvěru svých kientů. 

Mohou se rovněž stát velmi dobrými profesionálními tlumočníky. Velmi záleží na tom, zda se takový člověk vyrovná se svým dětstvím a získá potřebné dovednosti a znalosti k výkonu tlumočnické profese.  Je důležité, aby takový tlumočník aktivně naplňoval zásady etického tlumočnického kodexu a stále se ve svém oboru vzdělával, viz

 

ČKTZJ - Česká komora tlumočníků znakového jazyka

 

 

 

  Všechna svá výše uvedená tvrzení ilustruji výpověďmi slyšících potomků hluchých rodičů, které jsem shromáždil pro potřeby sepsání své bakalářské práce.