CODA - CHILDREN OF DEAF ADULTS

 

 

Kontakty na sdružení CODA ve světě

 *

Kontakty na sdružení CODA v Evropě

 *

Charakteristika CODA

*

Obsah bakalářské práce

*

 Úvodní strana 

 

Život slyšících dětí hluchých rodičů

 

Dítě jako tlumočník?

  Komunita Neslyšících

 Literatura

 

 

Primárně je toto sdružení založeno dospělými potomky hluchých rodičů pro ně samotné a pro další účely.

Sdružení CODA vzniklo v USA.

Postupem času vznikly další národní sdružení stejného druhu po CELÉM SVĚTĚ.

 Všechna tato sdružení jsou součástí mezinárodní organizace CODA.

Národní organizace CODA pořádají mezinárodní konference, při kterých jsou prezentovány programy jednotlivých národních sdružení a při kterých mají dospělí slyšící potomci hluchých rodičů možnost setkávat se s mnoha dalšími lidmi se „stejným“ životním osudem.

 

 *

Ve své bakalářské práci přibližuji životy lidí, kteří sdružení CODA tvoří.

Touhou mnoha slyšících potomků hluchých rodičů je setkávat se s dalšími slyšícími lidmi, kteří mají rovněž hluché rodiče, protože s těmito lidmi sdílí velmi podobné zkušenosti a zážitky.

 

*

 Často je to právě dualita světů - jazyků a kultur, která tyto lidi sbližuje.

 Mnozí slyšící potomci hluchých rodičů tvrdí, potom co poznali prostředí CODA, že konečně nalezli „kus svého života“.

Tito lidé se cítí v prostředí dalších slyšících potomků hluchých rodičů velmi dobře. Cítí, že jsou chápáni a plně vnímáni ostatními...

 (Srov. Preston 2001, s. 23, 93, 232-234)

 

 *

 Je otázkou, do jaké míry takovou potřebu mají pouze lidé, kteří jsou skutečně bilingvní a bikulturní.

Ne všichni slyšící lidé, kteří mají hluché rodiče, mají potřebu setkávat se s lidmi s podobnými zkušenostmi a zážitky související s jejich dětstvím.

 Tito lidé se například nechtějí identifikovat s ostatními slyšícími potomky hluchých rodičů na základě představy, že by se tak stali „dětmi hluchých dospělých lidí, popř. Neslyšících“ (srov. doslovný překlad názvu CODA: Children of Deaf Adults).

Že by těmto lidem v sounáležitosti s jinými CODA překážela pouze tato představa - toto pojmenování?

 Neskrývá se za jejich odtažitostí nepřijetí své vlastní identity - identity slyšícího potomka hluchých rodičů se všemi následky pro jeho život v dospělosti?

 Nebo vskutku nemají někteří lidé pomyšlení na hledání sounáležitosti s cizími lidmi a tvořit nová přátelství na základě podobné zkušenosti?

 Jindy zas mohou lidé nahlížet společenství CODA jako umělý svět, který existuje mezi světem slyšících lidí a světem Neslyšících.

Někteří lidé se chtějí i nechtějí identifikovat s jinými CODA pravděpodobně i z dalších důvodů, jež jsem zde neuvedl.

 (Srov. Preston 2001, s. 26, 232-234)

*  

 

Nahoru