CODA 

 

 

Charakteristika sdružení CODA:

 

Kontakty na sdružení CODA ve světě

 *

Kontakty na sdružení CODA v Evropě

 *

Úvodní strana 

 

Život slyšících dětí hluchých rodičů

 

Dítě jako tlumočník?

  Komunita Neslyšících

 Literatura

 

 

Myslím, že velmi dobře sdružení CODA charakterizuje:

  *

 Simona Gavelčíková

Výchova slyšícího dítěte v neslyšící rodině (diplomová práce). PF UP,  Olomouc 2002.

„Jedná se o aktivní organizaci, jež se spolupodílí na mnoha výzkumech v oblasti znakového jazyka, psychologie, sociologie apod. Nabízí poradenské služby, pořádá různé semináře, společenské akce, kurzy znakového jazyka, setkání rodičů s dětmi atd. Nefunguje samoúčelně (…), podává nejnovější informace z oblasti znakového jazyka a přibližuje slyšícím lidem život Neslyšících. Veškeré jejich úsilí směřuje k zachování, podpoře a rozvoji dvojího kulturního a jazykového dědictví slyšících dětí neslyšících rodičů.“

 *

 Thomas Bull

  CODA FACT SHEET - MISSION OF CODA INTERNATIONAL

"CODA (Children of Deal Adults, Inc.) is an organization established for the purpose of promoting family awareness end individual growth in hearing children of deaf parents. This purpose is accomplished through providing educational opportunities, promoting self-help, organizing advocacy efforts, and acting as a resource for the membership and various communities."