Život slyšících dětí hluchých rodičů

 

Obsah bakalářské práce

 

Závěry bakalářské práce

  

Úvodní strana 

 

 

 

Dítě jako tlumočník?

 

 Sdružení CODA

 

 Komunita Neslyšících

 

Literatura

Pro potřeby sepsání této bakalářské práce jsem oslovil tři skupiny informantů:

Dospělé slyšící potomky hluchých rodičů - dotazníková anketa (7 informantů) a 6 rozhovorů 

Neslyšící rodiče - 6 rozhovorů   

Učitele - 4 rozhovory 

 

 *

Slyšící potomci hluchých rodičů

Jelikož každé slyšící dítě hluchých rodičů vyrůstá v jedinečném rodinném prostředí, nelze všeobecně zodpovědět všechny otázky spojené s jejich dětstvím. Pro tento účel jsem uskutečnil dotazníkovou anketu a několik rozhovorů s dospělými slyšícími potomky hluchých rodičů. 

  *

Neslyšící lidé

Rád bych ukázal hluchým rodičům jiné možné pohledy na výchovu jejich dětí, např. v otázkách týkajících se tlumočení dětí svým rodičům. Uskutečnil jsem několik rozhovorů s neslyšícími lidmi, kteří už mají slyšící dítě nebo jsou zatím bezdětní. Tyto výpovědi ukazují možné postoje hluchých rodičů (nejen) k tlumočení jejich dětí.

 *

Učitelé

Po přečtení této práce by si učitelé, kteří ve svých třídách vyučují právě slyšící dítě hluchých rodičů, měli přinejmenším uvědomit příčiny „zvláštního“ chování těchto dětí, potažmo i jejich způsobu myšlení a pohledu na veškeré dění kolem sebe.